Menu
Your Cart

日本田邊三菱製藥Flucort F 濕疹皮炎軟膏 10g (成人版)

日本田邊三菱製藥Flucort F 濕疹皮炎軟膏 10g (成人版)
日本田邊三菱製藥Flucort F 濕疹皮炎軟膏 10g (成人版)
$148
  • Model: 日本田邊三菱製藥Flucort F 濕疹皮炎軟膏 10g (成人版)

日本田邊三菱製藥始創於1678年,具有300多年以上歷史,係日本歷史最悠久既製藥

主治:

濕疹、皮膚炎、熱痱、皮膚敏感、癬、主婦手,基本上一搽就已經可以止痕

嚴重的只要連續使用幾日,就已經可以有明顯改善!

寫評論